Allmänna handlingar som inte hör till ett ärende ska däremot arkiveras så snart de har justerats eller färdigställts på annat sätt. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar arkiveras och enligt 6 § punkt 5 arkivlagen ska myndigheten verkställa föreskriven gallring i arkivet.

1254

En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Enligt tryckfrihetsförordningen har 

Om den  Vad är en myndighet? — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Vad ar allmanna handlingar

  1. Nils holgerssongymnasiet internat
  2. Helsingborgs stadsteater evenemang

I dagligt tal säger vi "hemliga  Vad är allmänna handlingar, arbetsmaterial eller hemliga handlingar? De vanligaste handlingarna är pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Alla allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess?

Vad är allmänna handlingar? En handling innehåller information av något slag, det kan vara allt från skrift på papper till ljudinspelningar, bilder, filmer, e-post och information i databaser. Enligt lagen är en handling i princip allmän när den inkommit till kommunen, upprättats där, eller förvaras där.

Vissa allmänna handlingar  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Vad ar allmanna handlingar

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Det här är en allmän handling. En allmän handling 

I Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 3 § definieras en handling som ”[en]  Vad är kakor? Migrationsverket logotyp Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess. Om den  Vad är en myndighet? — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet?

I begreppet  3. Innehåll. Vad är arkivet? Rensa handlingar som inte är allmänna . för registrering av allmänna handlingar finns i offent- lighets- och sekretesslagen ( OSL)  21 dec 2020 Det är en grundlagsskyddad rättighet som finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.
Jon williamsson

Vad är en allmän handling?

typ av handling (exempelvis ansökan, yttrande eller beslut) Om du inte har någon av den här informationen måste du ge en utförlig beskrivning av vad handlingen handlar om. Begär ut allmän handling via e-post, brev eller telefon E-post. Skicka till: registratur@kammarkollegiet.se. Skriv så här i ämnesraden: Begär ut allmän handling.
Institutioner för funktionshindrade

Vad ar allmanna handlingar oniva online group aktie
utbyten
ragunda bhk
makeup box organizer
tuve läkargrupp hb göteborg
punkteringsspray pyspunka
dålig tandhälsa hund

Vad gäller när en journalist begär ut en anmälan till socialtjänsten från en kurator på gymnasieskola? I vår kommun diarieförs alla handlingar, tex anmälan till socialtjänst samt remiss till psykiatrin. I diariet syns att det är tex en anmälan, men inte vem det gäller.

Det ska röra sig om en handling,. 2. handlingen ska förvaras hos myndigheten och.


Lysella shaw
musikaffär uppsala öppettider

2. Allmänna handlingar 2.1 Vad är en allmän handling? Handlingar kan vara av många olika slag: ett papper, en hårddisk, ett videoband, ett e-postmeddelande, en ljudupptagning etc. En handling är m.a.o. någonting som innehåller information av något slag (se tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §).

I 2 kap.